Het feit over houten verandas dat niemand voorsteltBij Fonteyn beschikken over wij respect vanwege ieders smaak en vinden wij dit essentieel het uw aluminium veranda perfect aansluit op de inrichting aangaande uw achtertuin. Fonteyn biedt u daarom de keuze uit een behoorlijk assortiment overkappingen waarvan een meeste gepresenteerd geraken in de fraaie showroom.

Doch een veranda is verder perfect om de tuinset, barbecue ofwel andere tuinspullen tussen te posten. Nodig al die maten, families en buren uit en geniet aangaande ons mooie avond in jouw tuin. Ons veranda zorgt voor heel wat gezelligheid!

Kunststof vlonderplanken zetten met name voor lauw wederom in een lengte uit. U dan ook fungeert hiermee rekening te houden door kunststof vlonderplanken in een lengte Ook niet anti mekaar te assembleren. U dan ook dien op deze plaats ons dilatatievoeg tussen behouden.

Een composietplanken bestaan leverbaar in 3 tinten: antraciet, bruin en grijs. Betreffende het melkglaspaneel, aluminium gaaspaneel of een aluminium decoratiestrip is het mogelijk een persoonlijke touch aan te bezorgen. Een schermen worden samengesteld door middel van ons stapelsysteem.

Wees attend, voor service van sierbestrating en binnenvloeren gelden geen vaste bezorgdagen en levering binnen 8 werkdagen.

) Zodra de vensters en vensterdeuren met meerdere soorten vulpanelen worden gecombineerd, behoren te de proeven uitgevoerd worden met de minst stijve elementen. Opmerking Vermits de inherente stijfheid aangaande sommige types meervoudige isolerende beglazing een essentiele weerslag kan hebben op de stijfheid aangaande het volledige venster, dient voor afwezigheid met een berekeningsnota een in dit gebouw geplaatste beglazing (ook wegens een andere beglazing zodra bij een vervanging over antieke ruiten) ten minste dezelfde stijfheid te vertonen wanneer de beglazing die gedurende de proeven werd aangewend Waterdichtheid De waterdichtheidsklasse betreffende een vensters is bepaald op basis aangaande een normen [] 36 - NBN EN 1027: Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode. [] 37 - NBN EN 12208: Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie. STS Buitenschrijnwerk Handige voorschriften 34

3 40. BUITENSCHRIJNWERK buitenschrijnwerk - algemeen Omschrijving Een post buitenschrijnwerk omvat continue: een opmeting en controle aangaande een passende afmetingen ter plaatse; de eventuele voorstudies ten laste aangaande de aanneming, een wegens te leggen berekeningsnota s; de bezorging en montage met al die geassembleerde raam- en deurgehelen, betreffende inbegrip van de voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, verschillende maatregelen m.b.t. een vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing; de service en filmmontage betreffende het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, ons allereerste maal vanwege de voorlopige oplevering en een tweede maal wegens een definitieve oplevering, met inbegrip aangaande het waar nodig vernieuwen aangaande slecht afsluitende dichtingsrubbers; de eventuele bezorging en montage van te integreren verluchtingsroosters; de levering en montage over beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen; de reiniging voorafgaand aan de oplevering. Alle geleverde ramen en deuren hebben ons CE-markering, vergezeld over een prestatieverklaring, conform de productnorm NBN-EN Volgens toepassingsgebied gelden onderstaande normen: NBN EN Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 6
7
8
9: Ramen en deuren buiten dupliceert- en rookwerende eigenschappen NBN B Buitenschrijnwerk - Deel 2 Handige voorschriften STS Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften STS Prestatie-voorwaarden Deuren (buiten + in) STS Dichtingskitten vanwege gevels TV Dimensioneren met schrijnwerk onder windbelasting TV Mechanische inbraakbeveiliging betreffende schrijnwerk en beglazing Typebestek wegens inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) De aannemer bezorgt betreffende al die raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters en de plaatsingswijze vóór service en plaatsing ter goedkeuring juiste Bestuur: een vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, stalen van een verscheidene componenten, waarvan minstens één opendraaiende hoek, montuur raam- en deurbeslag, kleurenkaart betreffende het beschikbare kleurengamma aangaande een fabrikant, ons ramenplan met duidelijke aanduiding betreffende een draai- en schuifrichtingen; de voorziene beglazingstypes en respectievelijke glasdiktes ieder raamelement ons gedetailleerde berekening aangaande een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-window) ieder raamtype in overeenstemming met NBN EN ISO de desnoods gevraagde akoestische studie een prototype ter beproeving ofwel modelopstelling Keuring Vanwege de voorlopige oplevering is dit buitenschrijnwerk en een beglazing ontdaan aangaande kitresten, vlekken, raammerken en klevers op het glas (na akkoord met de architect).

7 Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Er wordt voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: 2 groot raam in de zijgevel. Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van een vloerpas is een ruimte tussen een aanmeldingen en een draagvloer voorzien met ons strokenisolatie in kurk. Deze is lucht- en dampdicht afgewerkt tot anti een draagvloer, d.m.v. aparte membranen. Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: in kurk buitenschrijnwerk Meestal Bijgevoegd overzicht betreffende al die voorkomende schrijnwerkelementen vormt integraal deel uit van het bestek. Ieder raamelement worden afmetingen, profieltype, beglazingstype, type hang- en sluitwerk, eventuele ventilatieroosters en/ofwel vulementen, toebehoren, opgegeven. Tevens geraken de montagemethode volgens rubriek en eventuele verschillende prestaties opgegeven profielsystemen - algemeen Doorgaans Een structuur betreffende een schrijnwerkgehelen ieder profieltype wordt verduidelijkt door de organiseren en/of detailstudies ofwel tevoren ter goedkeuring voorgelegd aan een ontwerper. Het schrijnwerk wordt zo opgevat en gemonteerd dat de volle delen, een doorzichtige ofwel doorschijnende delen, een vaste segmenten en de opengaande segmenten, een borstweringen, het hang- en sluitwerk en de verschillende aansluitingen in dit meestal eenvoudig te vernieuwen bestaan zonder dat belendende elementen hiervoor moeten worden gedemonteerd. De maximale raamafmetingen ieder profieltype, het voorziene beslag en het aantal sluitpunten beantwoorden aan de richtlijnen van een profielleverancier en een systeemgever met dit hangen sluitwerk, in overeenstemming met de gestelde prestaties aan het schrijnwerk volgens artikel Een voorgeschreven bouwdiepte aangaande de aanmeldingen gaat daar waar nodig geraken verhoogd of voorzien aangaande bijkomend opgestelde steunprofielen, in functie van de over te hebben winddruk en dit traagheidsmoment met een profielen. De voorgeschreven breedte van de kaderprofielen gaat daar waar nodig geraken verhoogd in functie over een voorziene montage, dusdanig het tussen een binnenafwerking over een dagkanten en een scharnieren overal een speling aangaande minimaal 5 / 10 mm gegarandeerd blijft wegens afregeling.

We beschikken over onlangs de hele achtertuin gewijzigd en ingericht. Wij wensen meteen gaarne een houten pergola laten maken met schaduwdoek op een regio aangaande de tuintafel. Dit zal teneinde ons overspanning betreffende 450 cm, met betongaas bovenop de liggers.

3 - Eengemaakte technische specificaties - STS 52 - BUITENSCHRIJNWERK 52.0 Handige VOORSCHRIFTEN Opbouw Over DE WERKGROEP Tot een werkgroep "STS 52" behoren vertegenwoordigers betreffende een overheid en van een bouwinstellingen voor studie en controle; ze vertegenwoordigt uiteraard een bouwheren en laat hun eisen en expertise tot hun recht komen. Na een systematische studie over een Belgische en Europese markten neemt een werkgroep, in overleg meer info betreffende een vertegenwoordigers betreffende een industriële en gespecialiseerde kringen, een uitwerking betreffende een eengemaakte technische specificaties STS vanwege zijn rekening welke werden voorbereid door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). De STS zijn het uitkomst betreffende een voorkomende aanpak, waarbij bouwheren en fabrikanten in overleg de kwalitatieve en dimensionele regels vastleggen die de basis zullen vormen betreffende hun toekomstige overeenkomsten ten bate over elke belanghebbende, bedoeld om de kwaliteit over een middelen te verhogen en een kostprijs ervan te drukken.

Omdat naaldhout minder bestand kan zijn anti schimmels en insecten kan zijn dit hout over de Tuinhoutcentrale standaard geïmpregneerd.

Sommige leveranciers vragen genoeg kosten, wegens dit reinigen betreffende rolluiken op hoogte ofwel bij een dakkapel. Wilt u dan ook uw rolluiken schoonmaken voor een voordelige verkoopprijs? Vergelijk vervolgens gratis en vrijblijvend offertes in uw plaats.

Verzink de gaten met een bovenzijde over de vlonderplanken met een soevereinboor of gewoon met ons boor welke wat dikker kan zijn vervolgens een kop met een schroef.

Raambeslag:volgens detailbeschrijving o Scharnieren in overeenstemming met hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen o Raamkrukken volgens artikel hang- en sluitwerk - raamkrukken Aanvullende specificaties Inbraakweerstand opendraaiende ramen: minimum klasse RC2-N. Zwaardere houtsecties geraken aangewend voor onderdorpels. Voorzien van aparte groeven voor een montage met de dorpel in Travertijn. Weerstand anti herhaald behandeling overeenkomstig NBN EN (tabel 27 betreffende NBN B ): min. klasse 2 - gewoon toepassen ( cycli) Weerstand verkeerd gebruik volgens NBN EN (tabel 8 van NBN B ): min. klasse 3 - gewoon toepassing Bedieningskrachten overeenkomstig NBN EN (tabel 7 met NBN B ): klasse 1 bedieningskoppel max 100 N (standaard) Een enkele kipramen worden voorzien van ons ze- en/ofwel bovenvergrendeling en minimum ons tweepuntsvergrendeling. De bovenraamsluiting is ingewerkt. Zij worden betreffende op handhoogte bediend via ons bovenraamopener. Afhankelijk over de raambreedte bestaat het stelsel uit één ofwel verscheidene behalve mekaar werkende en boven de vleugel aangebrachte éénarmige drukscharen met ingewerkte grendel. De geleiding betreffende een vleugels gebeurt d.m.v. ons schuifstuk het beweegt in ons S-vormig profiel. Een scharen worden op een horizontale stang vastgezet. Zij bestaan conform een technische goedkeuring, ofwel voor ontstentenis tenminste uitgerust betreffende o één valschaar tot een breedte met 120 cm o een paar valscharen tot ons breedte over 240 cm o drie valscharen tot ons breedte over 360 cm Vulpanelen in multiplex: zie artikel Beglazing: zie artikel A1. raam R00.01 Specificaties houten raam FH st Locatie: gelijkvloers, linker zijgevel Dagmaten over het raam: 85x156cm, raam op schoot Afwerking nachtzijde bovenkant en zijkanten: raam compleet in te pleisteren, een opening tussen dit raam en dit metselwerk wordt opgevuld met een samendrukbaar isolatiemateriaal, geen PUR. Bestek buitenschrijnwerk Koninklijke Loge Groendendaal 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *